Program lojalnościowy

REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO

I Postanowienia ogólne

1. Organizatorem oraz Koordynatorem Programu Lojalnościowego (zwanego dalej Programem) jest ZAYMA Weronika Wyszyńska, ul. Tadeusza Zawadzkiego Zośki 36/30 65-528 Zielona Góra o numerze NIP 9291841009 Regon 365396110, prowadząca sklep internetowy pod adresem: https://zayma.eu zwana dalej „Organizatorem”. Podstawę prawną Programu stanowią przepisy art. 919-921 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 380 ze zm.).

2. Regulamin Programu Lojalnościowego oznacza niniejszy dokument i jest jedynym dokumentem określającym zasady funkcjonowania Programu.

3. Klient Organizatora to każdy podmiot, który przy wykorzystaniu serwisu https://zayma.eu zawarł z Organizatorem umowę sprzedaży towarów oferowanych w sklepie internetowym Organizatora pod adresem https://zayma.eu

4. Adresatem Programu są wszyscy zarejestrowani klienci sklepu internetowego www.zayma.eu posiadający konto klienta zwani dalej Klientami.

5. Konto Klienta to oprogramowanie, w którym Klient może uzyskać informacje na temat historii i szczegółów zamówień, rachunków, powiadomień oraz punktów lojalnościowych a także może złożyć dyspozycję odnośnie do przeznaczenia pozyskanych punktów lojalnościowych.

II Uczestnictwo w programie

6. Uczestnictwo w Programie jest dobrowolne i nie wiąże się z koniecznością uiszczania jakichkolwiek opłat.

7. Klientem Programu może być każdy podmiot posiadający zdolność prawną i przynajmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych, który utworzył własne Konto Klienta.

8. Podmiot nie będący Klientem Organizatora uzyskuje status Klienta Programu, akceptując Regulamin podczas rejestracji Konta Klienta, co oznacza jednocześnie przystąpienie do Programu.

9. Klient ma obowiązek podawania prawdziwych danych identyfikacyjnych. Klient ponosi pełną odpowiedzialność za podanie nieprawidłowych danych identyfikacyjnych, w szczególności związaną z niemożliwością dostarczenia nagrody.

10. Klient ma możliwość wglądu i zmiany swoich danych przez swoje Konto Klienta.

III Zasady przyznawania nagród i potwierdzenie ich odbioru

11. Za każde wydane w sklepie internetowym www.zayma.eu 10 złotych Klient otrzyma 1 punkt lojalnościowy.

12. Za zebrane punkty klient otrzymuje stały rabat na zakupy, którego wysokość zależy od ilości uzyskanych punktów:
od 100 pkt - 3%
od 300pkt - 5%
od 600pkt - 7%
od 1000pkt - 10%

IV Postanowienia końcowe

13. Klient ma prawo do zgłoszenia reklamacji związanej z uczestnictwem w Programie. Reklamacja powinna zostać przesłana na adres info@zayma.eu. Organizator ma obowiązek odpowiedzieć na otrzymaną reklamację w terminie 14 dni roboczych od daty jej otrzymania.

14. Administratorem zbioru danych osobowych Klientów uczestniczących w Programie jest Organizator.

15. Organizatorowi przysługuje prawo do zakończenia Programu w dowolnym momencie, poprzez ogłoszenie na swojej stronie internetowej. W ogłoszeniu zostanie podany termin zakończenia Programu, nie krótszy niż 14 dni.

16. Regulamin nie wyłącza żadnych postanowień innych Regulaminów lub Umów zawartych przez Klienta z Organizatorem.

17. Regulamin może być zmieniony w każdej chwili, poprzez umieszczenie na stronie internetowej Organizatora

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl